پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی سازمان ها

پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی سازمان ها پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی سازمان ها

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 15 KB

تعداد صفحات : 3

بازدیدها : 807

برچسبها : پرسشنامه فناوری اطلاعات توسعه منابع انسانی منابع انسانی سازمان

مبلغ : 2000 تومان

خرید این فایل

دانلود پرسشنامه سنجش نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی سازمان ها برای ایجاد مزیت رقابتی

پرسشنامه حاوی 20 سوال است و حداقل نمونه باید بین دو مقدار 20 و 60 باشد و با توجه به نظر استاد راهنما حد وسط این مقادیر یعنی 40 در نظر گرفته شده است.

این پرسشنامه دارای 20 سوال در رابطه با بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی با مطالعه موردی در بانک های شهرستان خرمشهر می باشد.

شایان ذکر است که پرسشنامه مذکور در نهایت با تائید استاد راهنما مورد استفاده قرار گرفته است و به همین جهت استاندارد محسوب می شود. همچنین سوالات پرسشنامه بر اساس مقیاس ترتیبی و طیف لیکرت 5 تایی شامل: " بسیارکم، کم، متوسط، زیاد، بسیار زیاد" تنظیم گردیده و براساس موضوع فرضیات تحقیق طراحی شده است.

نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی سازمان

روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها

روایی

روایی ، آن خصیصه ابزار و یا روش جمع آوری داده هاست که با داشتن این خصیصه مقولاتی را تعیین می کند که برای تعیین آن مقولات طرح ریزی شده است. بطور خلاصه یعنی " بتواند چیزی که قصد سنجیدنش را دارد ، بدرستی بسنجد".

روایی از آن جهت حائز اهمیت است که در صورت عدم وجود روایی نتایج حاصل از اندازه گیری ها و آزمون ها ارزش و اعتبار علمی نخواهد داشت.

با توجه به این که پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش به تایید استاد راهنما محترم رسانده شده است، بنابراین از لحاظ روایی تا حد بالایی قابل اعتماد است.

پایایی پرسشنامه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی

یکی از شرایط مهم برای اینکه آزمون، وسیله ای مطمئن برای پیش بینی و سنجش متغییر مورد نظر باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و دارای ثبات باشد ؛ یعنی با انجام آن آزمون ، همیشه نتایج یکسانی به دست آید.پس پایایی آزمون مقیاسی است که بوسیله آن، درجه ی اعتماد به نتایج حاصل از آن آزمون تعیین می گردد[1].

پایایی ، کیفیت ثبات و اعتباری است که ابزار یا روش جمع آوری داده ها در طول زمان نشان می دهد. برای بدست آوردن ضریب پایایی روش های مختلفی وجود درد که مهمترین آنها عبارتست از :

الف) تکرار آزمون

ب) معادل سازی

ج) دو نیم سازی

د) روش کودز ریچاردسون

ه) روش مقیاس آلفای کرونباخ

برای سنجش پایایی پرسشنامه مذکور از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده است. پایایی به آن حدی اطلاق می شود که فرایند سنجش فاقد هر دو نوع خطای سیستماتیک و تصادفی و مقصود از روایی آن است که ابزار سنجش بتواند خصیصه و ویژگی مورد نظر به درستی مورد سنجش قرار دهد[2].

پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش استاندارد بوده و پس از آماده سازی مقدماتی میان چند تن از کارشناسان جامعه آماری توزیع و نیز خدمت استاد راهنما ارائه و اصلاحات لازم در آن اعمال شده است تا برای توزیع نهایی آماده گردد. در این پژوهش برای سنجش اعتبار پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شده است. با استفاده از نرم افزار SPSS ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده برای این پرسشنامه 81/0 است که نشان دهنده این است که پرسشنامه از اعتبار خوبی برخوردار است.

ضریب آلفای کرونباخ [3]

N of Cases = 40.0

N of Items = 20

Alpha = . 8126

همانگونه که مشاهده می شود ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده برای پرسشنامه مورد نظر 81/0 می باشد که بیانگر پایایی خوب پرسشنامه به کار رفته شده می باشد[4].

ضریب پایایی تنصیف

همانگونه که مشاهده می شود ضریب تنصیف به دست آمده برای پرسشنامه از دو روش گاتمن و اسپیرمن براون انجام گرفته که به ترتیب 84/0 و 84/0 می باشد که همچنین نشان دهنده پایایی بسیار خوب پرسشنامه به کار رفته شده می باشد.

Reliability Coefficients

N of Cases = 40.0

N of Items = 20

Guttman Split-half =.8422

Unequal-length Spearman-Brown = .8406

10 Items in part 1

10 Items in part 2

Alpha for part 1 =.6274

[Alpha for part 2 =.5322[5

نکته: فرمول های استفاده شده از منابع ذکر شده می باشد که با توجه به نظر استاد مشاور جهت سنجش پایایی پرسشنامه به کارگرفته شده اند.

منابع

[1] سعادت ، 1380 ، ص 146

[2] خاکی ، 1382 ، ص 228

[3] Reliability Coefficients

[4] آذر ، 1387

[5] خاکی ، 1382

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید