بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 493 KB

تعداد صفحات : 111

بازدیدها : 754

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک دلبستگی بر طرح واره ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سراب می باشد جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه دانشگاه پیام نور سراب که در سال 1393 مش

پایان نامه کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر سبک های دلبستگی در طرح واره های ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور 

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر سبک دلبستگی بر طرح واره ناسازگار اولیه در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد سراب می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دانشگاه دانشگاه پیام نور سراب که در سال 1393 مشغول تحصیل هستند . نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 90 نفر از دانشجویان که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند . روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی است.ابزار مورد استفاده از پژوهش پرسشنامه دلبستگی كولینز و رید، نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ، در این تحقیق برای توصیف داده ها از روش آمار توصیفی یعنی فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شده است. در بررسی رابطه بین طرح واره ناسازگار  با سبک دلبستگی در بین دانشجویان بدست آمد طرح واره ناسازگار  و سبک دلبستگی دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.یعنی با بالارفتن نمرات طرح واره ناسازگار  نمرات افراد بیشتر به سوی سبک دلبستگی ایمن سوق یافته است .در بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با سبک دلبستگی ایمن در بین دانشجویان بدست آمد بین طرح واره ناسازگار و سبک دلبستگی ایمن رابطه معناداری وجود دارد و بین طرح واره ناسازگار و سبک دلبستگی ایمن دانشجویان رابطه مثبت وجود دارد.

 

کلید واژه: سبک های دلبستگی- طرح واره های ناسازگار اولیه

 

 

مقدمه

طرحواره های ناسازگار اولیه یعنی موضوعات ثابت و دراز مدتی که در دوران کودکی به وجود می آیند به زندگی بزرگسالی راه می یابد و تا حد زیادی ناکارآمدند، این طرحواره ها الگوهایی برای پردازش تجارب بعدی محسوب می شوند طرحواره های نازسازگار اولیه برای اثبات یا تایید تجارب کودکی عمل می کنند و به نشانه های بالینی نظیر اضطراب، افسردگی و اختلالات شخصیت، تنهایی به دلیل روابط بین فردی مخرب و سوء مصرف الکل و مواد مخدر، پر اشتهایی یا زخم معده منجر می شوند (گرین هاوس، کولنیزو شاو، 2003؛ سلیگمن، شولمن و ترایون، 2007). پردازش طرحواره ای به راحتی و بدون اینکه نیازمند توجه از سوی بیمار باشد صورت می گیرند و حالتی خود آیند دارد (صاحبی، حمیدپور، 1383) طرحواره های ناسازگار اولیه در تعامل خلق و خوی فطری کودک با تجارب ناکارآمد او با والدین، خواهر و برادرها، همسالان در طی سال های اولیه زندگی بوجود می آیند( دیده روشن 1388). یانگ (1999) بر این باور است که طرحواره ای ناسازگار در افراد به تجربه رویدادهایی منفی در زندگی منجر می شود و حضور چنین رویدادهایی در زندگی شخص باعث احساس فشار روانی بیش از حد می شود. کسانی که از طرحواره های ناسازگار به طور افراطی استفاده می کنند، تحت تاثیر حوادث منفی زندگی قرار می گیرند (مک کالوگ، بلا، کیل پاتریک و جانسون، 2001).

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه     1

بیان مسأله            2

ضرورت اهمیت تحقیق        5

اهداف پژوهش:      6

هدف کلی :           6

اهداف جزئی         6

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش        7

سبک دلبستکی      7

طرحواره های ناسازگار اولیه 8

فصل دوم :پیشینه پژوهش

طرح‌واره‌های ناسازگار اوّلیه  11

تاریخچۀ سازۀ طرح‌واره        11

تعریف طرحواره    13

- تعریف طرحواره از نظر یانگ         13

- ویژگی‌هایی طرحواره‌های غیرانطباقی اولیه:     13

ریشه‌های تحولی طرح‌واره‌ها  17

تجارب اولیۀ زندگی 18

خلق‌وخوی هیجانی  21

حوزه‌های طرح‌واره و طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه            22

حوزۀ دوم: خودگردانی و عملکرد مختل 24

حوزۀ سوم: محدودیت‌های مختل          26

حوزۀ چهارم: دیگر جهت‌مندی            27

حوزۀ پنجم: گوش به زنگی بیش از حد و بازداری 29

عملکردهای طرح‌واره          31

تسلیم طرح‌واره      32

اجتناب طرح‌واره    32

جبران افراطی طرح‌واره       33

پاسخهای مقابله‌ای   35

ذهنیت‌های طرح‌واره‌ای        35

ده ذهنیت طرح‌واره‌ای          36

مراحل طرحواره درمانی       38

هدف تصویرسازی ذهنی در سنجش     40

مرحله ی سنجش و آموزش    40

تحقیقات انجام گرفته در خصوص طرحواره‌های ناسازگار اولیه          46

سبک دلبستگی      53

تعریف دلبستگی     55

انواع سبک های دلبستگی در بزرگسالان            58

نگرش ها و باور های مربوط به دلبستگی           59

مفروضه‌های اساسی نظریه دلبستگی    60

ارتباط نظریه دلبستگی با نظریات دیگر 62

نظریه روان تحلیل گری       62

نظریه رفتار گرایی 64

دیدگاه كردار شناسی 65

پژوهش‌های هارلو   67

دلبستگی و آسیب شناسی روانی           68

نظریه درمانی دلبستگی        68

نتایج پژوهش سبک دلبستگی  69

فصل سوم : روش پژوهش

روش پژوهش        78

جامعه آماری         78

نمونه های آماری و روش نمونه گیری  78

روش جمع آوری اطلاعات    78

ابزار های پژوهش  79

پرسشنامه دلبستگی كولینز و رید RAAS (1990)  79

نسخه کوتاه پرسشنامه طرحواره یانگ (YSQ-SF):            80

روش تجزیه و تحلیل داده ها:  81

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها

الف)یافته جمعیت شناختی     83

ب)یافته های توصیفی          86

یافته های مربوط به فرضیه ها           88

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری 93

محدودیت های پژوهش         95

پیشنهادات            96

منابع      97

 

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید