پایان نامه مدیریت انبارداری در کنترل موجودی انبارهای شرکت توزیع برق

پایان نامه مدیریت انبارداری در کنترل موجودی انبارهای شرکت توزیع برق پایان نامه مدیریت انبارداری در کنترل موجودی انبارهای شرکت توزیع برق

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 227 KB

تعداد صفحات : 182

بازدیدها : 747

برچسبها : کنترل موجودی مدیریت انبارداری کنترل موجودی انبار

مبلغ : 20000 تومان

خرید این فایل

دانلود پروژه پایان نامه بررسی مدیریت انبارداری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب کنترل موجودی در انبارهای شرکت توزیع برق قزوین

بررسی مدیریت انبارداری جهت ارائه راهکارها و مدلهای مناسب کنترل موجودی در انبارهای شرکت توزیع برق قزوین

در این پروژه سعی شده تا پس از نقد و بررسی اجناس مورد نیاز، یک سیستم سفارش دهی مناسب جهت کنترل موجودی آنها پیشنهاد گردد. بنابراین ابتدا نیاز به جمع آوری اطلاعات در زمینه شناسایی اجناس و مقادیر تقاضای هر یک از آنها جهت پیش بینی تقاضا برای سالهای آینده داشتیم. برای این کار آمار تقاضای پنج سال گذشته 60 قلم از اجناس که گردش بالایی داشتند از امور تدارکات بدست آمد.

سپس با انتخاب یک روش پیش بینی مناسب جهت تخمین تقاضا در سالهای آینده، از میان چندین روش پیش بینی که مفصلا معرفی خواهند شد، روش هموار سازی نمایی به علت مناسبت بیشتر آن با روند تقاضای اجناس انبار انتخاب گردید و جهت تعیین ضریب ثابت هموار سازی مناسب از معیار میانگین مربعات خطا (MSE) استفاده گردید.

پس از آن نیاز به آنالیز ABC جهت طبقه بندی اقلام برای مشخص کردن اهمیت هر یک از آنها در میزان به خدمت گرفتن سرمایه ای که جهت تهیه آنها مورد نیاز می باشد، بود تا بتوان با توجه به مدلهای مختلف کنترل موجودی، مدل مناسب را برای آنها انتخاب کرد. در پایان آنالیز، این نتایج بدست آمد. 6 قلم کالا 6/35 درصد سرمایه درگیر در تهیه کل اجناس را به خود اختصاص داده و در طبقه A قرار دارند. پس از آن تعداد 31 قلم کالا 4/59 درصد سرمایه را به خود اختصاص داده و در طبقه B قرار گرفتند و مابقی که 23 قلم کالا می باشند تنها 5 درصد سرمایه را به خود اختصاص داده و در طبقه C جای گرفتند. پس از آن انواع سیستم سفارش دهی مطرح گردید. که می تواند برای هر یک از طبقات بسته به اهمیتی که به آنها داده می شود، استفاده گردد. در این پروژه سیستم (r,Q) که نیاز به مراقبت مستمر از میزان موجودی دارد را برگزیدیم چرا که از نظر مدیریت شرکت و همچنین نوع فعالیت شرکت (خدمات رسانی و تامین برق مطمئن و دائم) و هزینه ای که از کمبود آنها به شرکت تحمیل می گردد، لازم دیدیم که از این مدل سفارش دهی استفاده گردد و مقدار سفارش Q از روش سفارش اقتصادی بدست آمد و برای محاسبه آن، نیاز به برآورد هزینه های سفارش دهی و هزینه های نگهداری هر یک از اقلام بود که از طریق امورهای مالی و تدارکات این مقادیر بدست آمد. در آخر اقدام به تعیین نقاط سفارش و مقدار ذخیره اطمینان گردید. برای این کار ابتدا مقادیر حداکثر مصرف هر یک از اقلام در مدت یک ماه از طریق بررسی داده ها در پنج سال گذشته بدست آمد و با توجه به آن مقادیر متوسط و انحراف معیار آنها مشخص گردید. از طرف دیگر مدت زمان تحویل کالا نیز از طریق بررسی بر روی فاصله بین لحظه سفارش تا زمان تحویل محموله به شرکت در چند سال گذشته انجام شد، با حذف ارقامی که به طور تصادفی بودند، مشخص گردید و مقدار متوسط و انحراف معیار مصرف هر یک از اقلام در مدت زمان تحویل تعیین گردید.

از سوی دیگر، نیاز به تعیین سطح خدمت بود. می دانیم که هر چقدر سطح خدمت افزایش یابد، باعث افزایش ذخیره اطمینان و متعاقب آن هزینه نگهداری و سرمایه درگیر در تهیه آنها نیز می شود، لذا برای اجناس سطح خدمتهای مختلفی در نظر گرفته شد و به ازاء هر یک از آنها، مقادیر ذخیره اطمینان، هزینه نگهداری و سرمایه درگیر در تهیه آنها محاسبه گردید تا مدیریت خود تصمیم به انتخاب سطح خدمت مناسب نماید.

پس از تعیین ذخیره اطمینان، نقاط سفارش هر یک از اقلام که از جمع متوسط مصرف در مدت زمان تحویل با مقدار ذخیره اطمینان بدست می آید، مشخص گردید.

در نهایت یک ارزیابی از نظر هزینه ای که این سیستم پیشنهادی کنترل موجودی در مقایسه با ارزش کل اجناس در سال 81 به خود اختصاص می دهد، انجام گرفت که نتیجه آن در حدود 53/0 درصد ارزش کل تقاضای اجناس در سال 81 بود.

همچنین یک مقایسه بین سیستم پیشنهادی برای کنترل موجودی اجناس در سال 80 و سیستم فعلی شرکت انجام گرفت که در حدود 365000000 ریال کاهش هزینه را نشان می دهد.

مدیریت انبارداری در کنترل موجودی انبار

این پایان نامه دارای پنج فصل است

فصل اول، کلیات تحقیق بوده که شامل بیان موضوع، اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق، سوالات پژوهش، قلمرو مکانی تحقیق، روش انجام تحقیق و تعریف عملیاتی واژه ها می باشد.

فصل دوم، ادبیات تحقیق بوده که از دو بخش 1- تئوری کنترل موجودی و 2- سیستم مدیریت انبار در شرکت توزیع نیروی برق قزوین می باشد.

فصل سوم، شامل روش تحقیق می باشد.

فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات می پردازد.

فصل پنجم، شامل نتیجه گیری از تحقیق، پیشنهادات به مدیریت شرکت و پیشنهادات به محقق آینده می باشد.

تعریف عملیاتی واژه ها

انبار

انبار به محل یا فضائی اطلاق می شود که بتوان انواع مواد اولیه قابل مصرف در ساخت محصول و یا محصولات و کا لاهای قابل فروش و یا نیمه ساخته و انواع قطعات و لوازم یدکی و تجهیزات و ماشین آلات، ملزومات، ابزار آلات و یا هر گونه کالای مستعمل و غیر قابل استفاده و اسقاطی را در آن بطور منظم، روشمند و سیستماتیک برای مدت معین و یا نامعلوم نگهداری و ذخیره کرد.

انبارداری

انبارداری به دریافت و صدور کالا و اجناس و نگهداری آنها طبق نظم و اصولی که متضمن سهولت در تحویل گرفتن و تحویل دادن با صرف حداقل زمان و نیروی انسانی مورد نیاز و با کمترین هزینه نگهداری موجودیها در انبار و رساندن اجناس و کالای مورد نیاز واحدها یا متقاضیان در کمترین و زودترین زمان ممکن گفته می شود.

موجودی

اجناس، مصالح، مواد و قطعات که در امر تولید و فروش و اداره صنعت مورد مصرف قرار گیرد.

اسقاطی

به کالاهایی گفته می شود که فرسوده و غیر قابل استفاده بوده و نهایتا باید در مزایده ای به فروش رسیده و یا بسته به شرایط مالی شرکت تعمیر و دوباره از آنها استفاده گردد، اما در هر دو صورت باید در انبار نگهداری شوند.

طبقه بندی

به تقسیم انواع کالاهای موجود در انبار به گروه ها یا دسته هایی که دارای صفات مشترک و یا کاربرد مشترک باشند گفته می شود.

کد گذاری

کد گذاری به نشان خاص یا رمز اطلاق می شود و به طور کلی به ایجاد رویه در سیستمی که بوسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخصی به شخص دیگر و یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل گردد کد گذاری می گویند.

مقدار اقتصادی سفارش

آن مقدار سفارش برای اقلام کالای خاص است که نتیجه آن کمترین هزینه سفارش و هزینه نگهداری کالا می شود.

هزینه سفارش

عبارت است از آن دسته هزینه هایی که در هر نوبت تهیه موجودی انبار، شرکت می بایست متحمل پرداخت آن گردد.

هزینه نگهداری

عبارت است از آن دسته هزینه هایی که به علت حفظ مقداری کالا در انبار بوجود می آید.

حداقل موجودی

میزانی از موجودی است که در آن حد و نقطه می بایست اقدام به تهیه و خرید آن موجودی نمود.

حداکثر موجودی

حداکثر مقدار موجودی از یک کالا می باشد که نباید از آن مقدار تجاوز کند.

مفهوم سیستم

نظام یا سیستم، مجموعه ای از اجزاء است که با ارتباط و همبستگی متقابل، مجموعه واحدی تشکیل می دهد و نقش معینی را ایفا می کند.

سیستم اطلاعاتی انبار

سیستم اطلاعاتی انبار ایجاد روشی سیستماتیک و منطقی است برای اجرای عملیات مربوط به کالای موجود در انبار و همچنین اعمال کنترلهای لازم روی مراحل مختلف این عملیات.

برگ درخواست کالا از انبار

فرمی است که هر واحد از شرکت، اجناس مورد نیاز خود را در آن یادداشت و به اطلاع انبار میرساند.

رسید موقت انبار

فرمی است موقت و ارزش آن تا صدور رسید قطعی انبار است و زمانی از آن استفاده می شود که امکان صدور رسید قطعی نباشد.

رسید انبار

فرمی است که به محض اینکه انبار دار کالا را دریافت نمود، در آن یادداشت و آن را تکمیل می کند.

فهرست مطالب

فهرست جداول

نمودارها و اشکال

مقدمه

فصل اول : کلیات تحقیق

مقدمه

عنوان تحقیق

بیان موضوع تحقیق

اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

سئوالات پژوهش

قلمرو مکانی تحقیق

روش انجام تحقیق

تعریف عملیاتی واژه ها

فصل دوم: ادبیات تحقیق

بخش اول : کنترل موجودی

تئوری کنترل موجودی

حالت سیستم موجودی

هدف ازنگهداری موجودی ها

هزینه نگهداری موجودی

طبقه بندی ABC برای اقلام موجودی

اصول طبقه بندی ABC

کاربردهای طبقه بندیABC

کنترل سفارشات

سیستمهای محتلف سفارشات

سیستم مقدار سفارش ثابت

سیستم دوره سفارش ثابت

سیستم ظرف ذخیره

سیستم بازدیدهای عینی

سیستم موجودی پایه

مقایسه سیستمهای مختلف سفارش

موجودی اطمینان

سطح خدمت

محاسبه موجودی اطمینان

روشهای پیش بینی تقاضا

روشهای نظری

روشهای آماری و محاسباتی

مقدار سفارشات اقتصادی (EOQ)

هزینه متوسط سالیانه

نقطه سفارش

مقایسه و تعیین مدل مناسب برای اقلام طبقات مختلف

بخش دوم : سیستم مدیریت انبار در شرکت توزیع برق قزوین

تاریخچه شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

بررسی سیستم انبار شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

مواد اولیه شرکت

سیستم موجودی در کنترل موجودی انبار

بخش سوم : تحقیقات انجام شده

طراحی و پیاده سازی کنترل موجودی در واحد یک شرکت شتابکار

طراحی جامع سیستمهای اطلاعاتی انبارهای شرکت توزیع برق مشهد و مدیریت کالا

برنامه ریزی و کنترل موجودی مواد اولیه کارخانجات آلومتک و آلومراد

فصل سوم : روش تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

قلمرو مکانی تحقیق

روش جمع آوری داده های اولیه و ثانویه

روش سنجش پایائی ابزار جمع آوری داده ها

روش سنجش روائی ابزار جمع آوری داده ها

روش تجزیه و تحلیل داده ها

مدل کنترل موجودی و علت انتخاب آن

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

برآورد تقاضا

آنالیز ABC

مقدار سفارش اقتصادی

تعیین مقدار شفارش اقتصادی هر یک از اقلام مواد اولیه

تعیین ذخیره اطمینان

نقطه سفارش

هزینه سیستم سفارشی دهی پیشنهادی برای سال 81

ارزیابی سیستم پیشنهادی برای سال 80

هزینه ذخیره اطمینان

هزینه کل سیستم کنترل موجودی پیشنهادی برای سال 80

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتیجه گیری

پیشنهادات

پیشنهادات به محقق آینده

ضمائم

فهرست منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید