پایان نامه روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

پایان نامه روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان پایان نامه روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 654 KB

تعداد صفحات : 132

بازدیدها : 780

برچسبها : روشهای تدریس سنتی یادگیری دانش آموزان

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

پایان نامه روشهای تدریس سنتی و جدید وتأثیر آنها در یادگیری دانش آموزان

مقدمه

در دنیای پیچیده ، هیچكس بی نیاز از تعلیم وتربیت نیست . امروز فعالیت در مدرسه ودر امر آموزش ، خود بخش عظیمی از زندگی انسانها شده است . لحظاتی را به خاطر می آوریم كه چگونه نشستن در كلاس، گوش دادن به صدای یكنواخت معلم ،حفظ كردن بدون فهم مطالب درسی ، دلهره واضطراب ناشی از امتحان، وسرزنش معلمان ووالدین موجب نفرت وگریز ما از كلاس درس ومحیط آموزشی می شد .راستی چرا ؟! چرا فعالیتهای آموزشی نتوانست مارابا محیط آموزش مأنوس ، وبه یاد گیری علاقه‌مند كند ؟ چرا فعالیتهای مدرسه با تهدید اصرار معلمان صورت می گرفت؟ چرا شاگردان از تعطیل شدن مدرسه احساس رضایت وخوشحالی می‌كردند؟ مقصر اصلی چه كسی بود؟ معلم ناتوان وناآگاه یا شاگرد بی‌علاقه و بی‌استعداد؟ آیا معلمان تعلیم وتربیت، نتوانسته‌اند امكانات مطلوب یادگیری و زمینه‌های شكوفایی استعداد شاگردان‌ را فراهم كنند؟ و ‌یا انتخاب روش‌های تدریس به درستی انجام نشده است؟ اگاهی و شناخت معلم از اصول و روشهای تعلیم و تربیت عامل مهمی ‌است كه می‌تواند اورا در كار خود موفق ‌و‌ موید سازد. معلم باید قادر باشد ‌با شناخت شاگردان وآگاهی از فرایند تدریس، نیازهای آنان را مشخص كند و با در نظر ‌گرفتن توانا‌یی‌های ایشان به ایجاد وضعیت مطلوب آموزش اهتمام ورزد.

بیان مسئله

در دهه های اخیر تلاشهای زیادی در کشور صورت گرفته تا روشهای کلیشه ای و سنتی آموزشی جای خود را به روشهای تازه و بدیع و مبتنی بر نیازهای فردی و اجتماعی دانش آموزان دهد. آنان را خلاق و تولید کننده علم و دانش پرورش داده و دریچه های نوینی را در زمینه علوم و تکنولوژی در کشور بگشاید. تغییرات نظام آموزشی و کتب درسی دانش آموزان نیز در همین راستا صورت گرفته است. اما علی

رغم تمامی زحمات و هزینه های سنگینی که آموزش و پرورش متحمل شده است، هنوز شاهد تدریس علم به شیوه سنتی و معلم محوری هستیم. در قریب به اتفاق مدارس کشور، هیچ تغییری در زمینه تدریس و ارزشیابی و … دیده نمی شود.به همین علت به کرات دبیران ظالمانه مورد شماتت قرار می گیرند که چرا نمی توانند خود را با روشهای مدرن آموزش وفق دهند. به همین جهت در این مقاله سعی شده است بر علل و ریشه های تداوم شیوه تدریس سنتی و غیرفعال‌از سوی دبیران پرداخته شود.علل تداوم شیوه تدریس سنتی را می توان در چند عامل زیر پیگیری کرد.

تأثیر برنامه و ساخت نظام آموزشی در فرآیند تدریس

ساخت نظام آموزشی یک جامعه، اعم از نگرشها و باورها، برنامه ها و آیین نامه ها می تواند روش تدریس معلم را تحت تأثیر قراردهد. توجه یا عدم توجه نظام آموزشی به نیازهای شاگردان و جامعه، اصالت دادن نظام آموزشی به محتوا وبرنامه ها به جای رشد و تحول همه جانبه، عدم نظارت و کنترل سالم و ارزشیابی های اصولی و غیراصولی همه می توانند روش تدریس معلم را تحت تأثیر قراردهند. در بررسی ساختار نظام آموزشی هر کشور دو نظام کاملاً متفاوت دیده می شوند.

1-نظام متکی بر اصالت مواد درسی: از جمله ویژگیهای نظام متکی بر اصالت مواد درسی این است که در این نظام آموزشی یک برنامه ثابت برای کشور اجرا می شود و محتوای برنامه مقید به متن تنظیم شده است و رعایت انضباط یکنواخت آموزشی برای همه معلمان الزامی است.

2- نظام متکی بر رشد همه جانبه فرد: در این نظام برنامه برحسب مقتضیات منطقه و نوع مدرسه و توانایی شاگردان تنظیم می شود و محتوای برنامه به فعالیتهای فردی و گروهی شاگردان تنظیم می شود و محتوای برنامه به فعالیتهای فردی و گروهی شاگردان بستگی دارد. معلمان در اجرای برنامه و انتخاب مواد درسی آزادی عمل و اختیارات بیشتری دارند و … .با کمی تأمل و دقت در نظام آموزشی کشور درمی یابیم که نظام آموزشی کشور ما متکی بر اصالت مواد درسی است. زیرا دبیران باید مطالب معینی را بدون توجه به تواناییها، استعدادها و علایق دانش آموزان تدریس نموده و ارزشیابی معینی را با ریزبارم معین به عمل آورند. بدیهی است که در چنین نظامی - همچنانکه محققان و دانشمندان علوم تربیتی معتقدند- معلم آزادی عمل چندانی ندارد که توسط آن بتواند به فعالیتهای ابتکاری بپردازد و بطور کلی او مجبور است که وظایف خاصی را که از طرف سیستم به او تحمیل می شود را بدون کم و کاست اجرا نماید.بنابراین به نظر می رسد که پیشنهادات داده شده برای تدریس فعال فیزیک در چنین سیستمی بی نتیجه خواهد ماند.

2. عدم آشنایی معلمان دروس مختلف با روشهای نوین آموزشی

علی‌رغم‌ اینکه‌ معلمان‌ دروس بطور گسترده مورد توصیه قرار

می گیرند که روشهای فعال آموزشی را جانشین روشهای سنتی و معلم محوری نمایند، دانش آموزان را درگیر مسائل کاربردی و پژوهشی نمایند و گاهی اوقات روشهای مختلفی همانند به کار بردن فناوری اطلاعات در آموزش ، روشهای آزمایشگاهی، پروژه، پرسش و پاسخ و … برای تدریس به دبیران پیشنهاد می شود، هنوز تعداد کثیری از دبیران فقط با عناوین این روشهای تدریس آشنایی دارند و یا اطلاعات خیلی محدودی دارند. معمولاً این اطلاعات محدود را با استفاده از مطالب پراکنده مجلات که اتفاقی به دست آنها می رسد، کسب کرده اند و هیچ گاه بطور جدی و عمقی با این روشها آشنا نشده اند. کلاسهای ضمن خدمت دبیران نیز معمولاً آموزش مطالب تئوری و یا روشهای آزمایشگاهی کلاسیک و سنتی است و هیچ گاه روشهای فعال آموزشی، روشهای سازماندهی کلاس و مدیریت زمان برای تدریس با روشهای فعال، مورد توجه قرارنگرفته اند. چگونه از معلمی که هنوز با این روشها آشنا نشده و مورد حمایت علمی قرار نگرفته است، می توان انتظار داشت که روشی را که نمی داند به کار ببرد؟!

3. متناسب نبودن زمان با روشهای فعال

مسئله زمان را از دو زاویه می توان مورد توجه قرار داد

3-1)کمبود زمان لازم برای تدریس علوم به شیوه فعال: شکی نیست که زمان تدریس روشهای فعال طولانی تر از شیوه های سنتی گذشته می باشد. تحقیقی از دبیران فیزیک مدارس استان فارس (که تا حدی روش تدریس دانش آموز محوری را بکار برده اند) نشان می دهد که این دبیران به عللی قادر به ادامه این روش

نمی باشند و اولین دلیل این دبیران کمبود وقت می باشد. تقسیم کلاس به دسته ها و گروههای کوچکتر، فعالیتهای آزمایشگاهی، روشهای بحث گروهی، استفاده از رایانه، خرد کردن مسئله به اجزای کوچکتر … همه و همه نیاز به زمان دارند. بنابراین با توجه به کافی نبودن زمان، استفاده از روشهای فعال بسیار کمرنگ خواهد بود.

فهرست مطالب

مقدمه. 1

بیان مسئله. 2

فرضیه. 5

اهداف... 5

تعاریف ، اصلاحا‌ت وواژه‌ها 5

مقدمه. 8

معرفی روش‌های مختلف تدریس.... 8

روش حفظ و تكرار. 9

محاسن و محدودیت‌های روش حفظ و تكرار. 10

روش سخنرانی.. 11

مراحل اجرای روش سخنرانی.. 12

مرحله اول ، آمادكی برای سخنرانی.. 12

مرحله دوم : مقدمه سخنرانی.. 14

مرحله سوم، متن و محتوای سخنرانی.. 16

مرحله چهارم، جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 25

محاسن و محدودیت‌های روش سخنرانی.. 28

ب) محدودیت‌ها 31

روش پرسش و پاسخ.. 34

محاسن و محدودیت‌های روش پرسش و پاسخ.. 35

روش نمایشی (نمایش علمی). 36

محاسن و محدودیت‌های روش نمایشی.. 38

روش ایفای نقش.... 39

فنون كلی اجرای نمایش.... 40

مراحل اجرای روش ایفای نقش.... 40

محاسن و محدودیت‌های روش ایفای نقش.... 40

روش گردش علمی.. 42

روش بحث گروهی.. 46

مراحل اجرای روش بحث گروهی.. 49

مرحله دوم، روش اجرای بحث گروهی.. 55

محاسن و محدودیتهای روش بحث گروهی.. 59

روش آزمایشی (آزمایشگاهی). 60

محاسن و محدودیت‌های روش آزمایشی.. 63

خلاصه. 64

روش‌های آموزش انفرادی.. 68

طرح كلر و سطوح مختلف آن. 72

یادگیری تا حد تسلط.. 75

تدرس خصوصی.. 78

آموزش برنامه ای (PI) 79

آموزش به وسیله رایانه (CAI) 83

آموزش انفرادی تجویز شده (IPI) 85

نقش معلم در آموزش انفرادی تجویز شده (IPI) 86

آموزش انفرادی هدایت شده IGE.. 87

ارزشیابی IPI و CAI و IGE وسایر روشها 89

خلاصه. 90

روش مسأله ای.. 91

شرایط اجرای روش مسأله ای.. 91

چگونگی اجرای روش مسأله ای.. 92

محاسن و محدودیتهای روش مسأله ای.. 94

روش واحد ها 94

ویژگی های روش واحد ها 96

مراحل اجرای روش واحد ها 97

روش واحد موضوع. 98

ویژگی های روش واحد موضوع. 98

محاسن و محدویتهای روش واحد موضوع. 99

روش واحد تجربی.. 100

ویژگی های روش واحد تجربی.. 101

روش واحد طرح.. 103

ویژگیهای روش واحد طرح.. 103

محاسن و محدویتهای روش واحد طرح.. 104

جامعه آماری.. 110

نمونه آماری.. 110

روش نمونه گیری.. 110

ابزار اندازه گبری.. 111

پرسشنامه. 111

روش تجزیه و تحلیل داده ها 111

بخش دوم آمار استنباطی.. 118

بحث و نتیجه گیری.. 120

محدودیت های پژوهش.... 121

پیشنهادات... 122

منابع و مآخذ: 123

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید