روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم

دسته : مواد و متالوژی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 842 KB

تعداد صفحات : 116

بازدیدها : 830

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 12000 تومان

خرید این فایل

روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم

روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم (فاقد تصاویر و اشکل)

 روشهای فراوری و کاربرد ایلمنیت و دی اکسید تیتانیوم

 فصل اول

كانی شناسی تیتانیم

 فصل دوم

زمین شناسی كانسار های

تیتانیم دار

 فصل سوم

ذخایر احتمالی ایران

 فصل چهارم

تیتانیوم و تركیبات آن

 فصل پنجم

دی اكسید تیتانیوم

 فصل ششم

پر عیار سازی ایلمنیت

 فصل هفتم

روشهای متداول كانه آرایی

 چكیده

مهمترین كانیهای تجاری تیتانیم ایلمنیت و روتیل هستند. لوكوكسن، آناتاز، اسفن، پرووسكیت و بروكیت دیگر كانیهای مهم تیتانیم هستند. كانی ایلمنیت معمولاً در ماگمای تأخیری به وجود می آید و بنابراین بیشتر در سنگهای آذرین با تركیب بازی یافت می شود. نوعی از روتیل كه محصول دگرسانی ایلمنیت است معمولاً در ماسه ها و گاهی اوقات در سنگهای دگرسان شده حاوی ایلمنیت دیده می شود. طبقه بندیهای متفاوتی در مورد كانسارهای تیتانیم ارائه شده است. طبقه بندی این كانسارها به كانسارهای ماسه‌ای و سنگی و یا به ترتیب ثانویه و اولیه معمولترین طبقه بندی است.

بعد از پی جوئیهای مستمر، تنها كانسار ایلمنیت كهنوج امید بخش تشخیص داده شده است. در نتیجه، اكتشاف مقدماتی و نیمه تفصیلی تا فصیلی را نیز به دنبال داشته است. كانسار كهنوج كه در جنوب استان كرمان قرار گرفته است، از نوع كانسارهای پلاسری است كه سنگ مادر آن تشكیلات گابرویی بند زیارت در 30 كیلومتری شرق آن است. اكتشافات تفصیلی و تعیین ذخیره فقط در محدوده بستر دره درگز صورت گرفته است. ذخیره منطقه تعیین ذخیره شده بقدری است كه می تواند نیاز كشور را در طی بیست سال به كانیهای تیتانیم رفع كند. كانسار كهنوج توانایی تأمین اكسید و انادیم را نیز داراست.

روشهای تهیه دی اكسید تیتانیم، فرایندهای سولفات و كلرید است كه مسائل زیست محیطی باعث رشد استفاده از فرآیند كلرید شده است ابتدا خوراك فرایند كلرید، دی اكسید تیتانیم به صورت كانی روتیل و آناتاز بوده است كه به علت تقاضای روز افزون قیمت آن افزایش زیادی داشته است و از طرفی عرضه این كانیها تكافوی تقاضاهای جهانی را ندارد، بنابراین امروزه فرایندهای غنی سازی ایلمنیت از دی اكسید تیتانیم جهانگیر شده اند. تهیه سرباره غنی از دی اكسید تیتانیم اولین بار در كانادا متداول شده است.

مقدمه

به دلیل كاربرد زیاد رنگدانه دی اكسید تیتانیم در صنایع رنگ كشور، سالانه مقادیری ارز صرف واردات این ماده می شود. همچنین رشد صنایع هوایی – نظامی ایران به زودی باعث استفاده از فلز تیتانیم خواهد شد. بنابراین با توجه به سیاستهای خودكفایی و عدم وابستگی، فعالیتهای مستمر در مورد اكتشاف كانسارهای تیتانیم دار آغاز گشته و منطقه كهنوج از نقاط امید بخش جهت رفع نیازهای مملكت به این ماده معدنی شناخته شده است.

این گزارش نتیجه مطالعات مرحله اول است. در این گزارش به دلیل رابطه تنگاتنگ ایلمنیت با دیگر كانیهای تیتانیم،‌ تمام كانیها بررسی و روشهای فرآوری و كاربرد و آمار آنها نیز ارائه شده است. بیشترین كاربرد فلز تیتانیم در صنایع نظامی – هوایی است و قیمت این فلز منتج از تقاضای این بخش است. به علت ویژگیهای خاص فلز تیتانیم مانند مقاومت در مقابل خوردگی، بالا بودن نسبت مقاومت به وزن این فلز در صنایع شیمیایی و ساخت آلیاژها كاربرد فراوانی دارد .

بیشترین كاربرد عنصر تیتانیم به صورت تركیب اكسید آن، دی اكسید تیتانیم است. رنگدانه های دی اكسید تیتانیم، از نوع روتیل و آناتاز، مهمترین رنگدانه هایی هستند كه صنایع شیمی معدنی به دیگر صنایع عرضه كرده اند. مقاومت در مقابل اشعه یا پرتوهای ماوراء بنفش، قدرت پوشش بسیار خوب و ویژگیهای دیگر سبب كاربرد این رنگدانه در صنایع رنگ، كاغذ سازی و پلاستیك شده است.

طرح فعلی كانسار كهنوج:

با توجه به حساسیت پروسه تولید پیگمنت و فلز تیتانیوم و انحصاری بودن تكنولوژی و وجود روشهای دو گانه در تولید محصول نهایی، ضروری است مطالعات فنی و انحصاری بر روی این كانسار صورت پذیرد. در حال حاضر طی قراردادی انجام این مطالعات توسط كنسرسیوم آلمانی و ایرانی در دست اجرا می باشد. با تكمیل این مطالعات امكان برگزاری مناقصه جهت احداث كارخانه اصلی با ظرفیت تولید 50000 تن پیگمنت و 3000 تن فلز در سال قابل انجام خواهد بود.

كه علاوه بر آن ظرفیت بهینه اقتصادی و فلوشیت نهایی نیز مشخص خواهد گردید. در طی این مطالعات روش تولید در سه مقیاس آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و صنعتی و با هر دو روش متداول سولفات و كلراید انجام خواهد شد.

فهرست مطالب

 فصل اول-كانی شناسی تیتانیم

1-1-ایلمنیت  1                                                                                                        

1-2-لوكوكسن ، ایلمنیت دگرسان شده  6                                                        

1-3-روتیل 7                                           

1-4-آناتاز  11

1-5- بروكسیت  13                                 

1-6- اسفن  14

1-7- برو وسكیت  13                                             

فصل دوم-زمین شناسی كانسار های تیتانیم دار

2-1-كلیات  17

2-2-ذخایر ماگمایی  19

2-3-كانسار های پلاسری تیتانیم  20

2-4- كانسار های ناشی از هوا زدگی  24

2-5-كانسار های رسوبی ـ آتشفشانی  24

2-6- كانسارهای با منشاء دگرگونی  28 

فصل سوم- ذخایر احتمالی ایران

3-1-كلیات  29

3-2-كانی سازی در ناحیه ساغند ـ زریگان  29

3-3- كانی سازی تیتانومنیتیت در جنوب سیخورلن  30

3-4-نهشته های ناحیه گیلان  31

3-5-نهشته های ناحیه مازندران  33

3-6-كانسار ایلمنیت كهنوج  34

فصل چهارم-تیتانیوم و تركیبات آن

4-1-تیتانیم  35

4-2-آلیاژ های تیتانیوم  36

4-3-كاربرد فلز تیتانیم و آلیاژ های تیتانیوم  37

4-4- تركیبات تیتانیوم و كاربرد آنها  38

4-4-1- تركیبات هیدروژن دار تیتانیوم  38

4-4-2- تركیبات بر دار تیتانیوم  39

4-4-3- تركیبات كربن دار تیتانیوم  39

4-4-4-تركیبات نیتروژن دار تیتانیوم  39

4-4-5- تیتاناتها  40

4-4-6- تركیبات هالوژنه تیتانیوم دار  41

4-4-7- تركیبات دیگر تیتانیوم  42

4-5- تهیه فلز تیتانیوم  42

4-5-1- فرایند یدید 43

4-5-2- فرایند تولید تیاتنیوم الكترولیتی  43

4-5-3- روش كرول  44

4-5-4- فرایند هانتر  44

4-6- بازار جهانی فلز تیتانیوم  45

فصل پنجم- دی اكسید تیتانیوم

5-1-كلیات  50

5-2-دی اكسید تیتانیوم به عنوان رنگدانه  50

5-3-دیگر كاربردهای  دی اكسید تیتانیوم  55

5-4-تولید دی اكسید تیتانیوم  58

5-5-فرایند های مختلف تهیه دی اكسید تیانیوم  59

5-5-1- فرایند سولفات  62

5-5-2- فرایند كلرید  65

5-5-3- فرایند فلوئورید  68

5-6- واردات كشور  72

فصل ششم ـ پر عیار سازی ایلمنیت

6-1-كلیات  74

6-2- ذوب در كوره های الكتریكی  74

6-2-1- بازار سرباره غنی از دی اكسید تیتانیوم

6-3- اسید شویی ایمنیت  76

6-3-1- اسید شویی با اسید سولفوریك  76

6-3-2- اسید شویی با اسید هیدرو كلریك  78

6-4- احیاء مستقیم كانسنگ و جدا سازی آهن  78

فصل هفتم ـ روشهای متداول كانه آرایی

7-1- كانسار های اولیه  84

7-2-كانسارهای ثانویه  89

7-2-1- واحد های مرحله اول آرایش 91

7-2-2- مراحل ثانویه  101

7-2-3- واحدهای آرایش بعضی از كانسارهای ماسه ای در دنیا  105

7-3-سابقه بررسی های كانه آرایی كانسنگ كهنوج  112

منابع و ماخذ  116

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید