پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961) پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961)

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : word

حجم فایل : 15 KB

تعداد صفحات : 4

بازدیدها : 176

برچسبها : پرسشنامه خودپنداره راجرز

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961)

دانلود پرسشنامه خودپنداره راجرز (1961)

فرم پرسشنامه خودپنداره راجرز دو بار پر می شود بار اول بر این اساس که خود را در این مقیاس چگونه می بینید و فرم دوم این است که چگونه می خواهید باشید .

توضیح برای آزمودنی

در فرم اول : با توجه به صفات موجود در پرسشنامه، خود را چگونه شخصی می دانید؟ برحسب این که خود را از نظر هر صفت چگونه می بیند ، یکی از نمره های 1 تا 7 را برای خود منظور کنید و علامت * بزنید.

در فرم دوم : باید در نظر بگیرید که می خواهید چگونه شخصی باشید؟ به عبارت دیگر شخص ایدآل شما که دوست دارید مانند او باشید باید دارای چه خصایصی باشد. خصایص فرد ایده ال را با نمره های 1 تا 7 درجه بندی کنید و در جای مناسب علامت * بزنید .

پرسشنامه خودپنداره راجرز

برای سنجش مفهوم خود (خودپنداره) از پرسشنامه استاندارد شده خودپنداره کارل راجرز که روایی و پایایی آن در مطالعات داخل (معطری، آلفای کرونباخ 87/0 و روایی همزمان 81/0) و خارج کشور (یبرندت، پایایی و روایی به ترتیب 82/0 و 67/0)مورد تأیید قرار گرفته است استفاده شده است.

پرسشنامه خود پنداره کارل راجرز شامل دو قسمت است که در قسمت الف، نگرش فرد نسبت به خود واقعی و قسمت ب، نگرش فرد نسبت به خود ایده آل مورد سنجش قرار می دهد. از قدر مطلق تفاضل گزینه های فرم الفاز فرمب یک عدد بدست می آید.

خودپنداره کمتر از 7، نشان دهنده مثبت بودن و 7 یا بیشتر نشان دهنده منفی بودن آن می باشد.

روایی و پایایی این ابزار در مطالعه حسین زاده به ترتیب 77/0 و 69/0 بدست آمده است..

پرسشنامه دارای منابع می باشد

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید