مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران

مقاله سرمایه گذاری خارجی و موانع موجود در ایران
رشته تحصیلی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 35

حجم فایل (به کیلوبایت) : 24

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4500 تومان

خرید و دانلود

بررسی و موانع سرمایه گذاری خارجی در کشور

فهرست:

پیشگفتار
علل سرمایه گذاری خارجی
حجم سرمایه گذاری خارجی در جهان
صدور سرمایه به ایران
مقایسه روند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران با جهان
جدول 1- جریان ورودی FDI بر حسب کشور میزبان (میلیون دلار)
تجارب ایران در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در نوسازی بخش صنعت
مبانی و موانع قانونی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران
موانع فرهنگی- اجتماعی
شرایط و موانع اقتصادی
موانع تاریخی- سیاسی
طرح قانون جلب و جذب سرمایه خارجی
نتیجه گیری
منابع و ماخذ
--------------
پیشگفتار
تشکیل سرمایه یکی از عوامل مؤثّر بر رشد و توسعه اقتصادی است که خود می‌تواند از خاستگاه های درونی و بیرونی برخودار باشد. در این بین امروزه به علت جهانی شدن اقتصاد، خاستگاه بیرونی سرمایه گذاری برای کشورهای میزبان در تعامل با صادر کنندگان سرمایه و سازمان‌های تسهیل کننده این امر اهمیّتی بنیادین یافته است. به دیگر سخن، کشورهای میزبان سرمایه گذاری جهانی می‌کوشند سیاست های تعیین شرایط ورود و نظارت قانونمند بر عملکرد سرمایه خارجی را بر پایه تعامل با سیاست‌های صادر کنندگان آن مانند ایجاد انگیزه های مالیاتی، تضمین سرمایه گذاری و کمک مالی به سرمایه گذاران خصوصی و نیز بهره گیری از تسهیلات سازمان‌های جهانی در جهت تقویت جریان های بین المللی سرمایه تدوین کنند.
...
شرایط و موانع اقتصادی
شرکتهای فرا ملیتی به واقع حق انتخاب دارند که دارایی‌ها، فنون، توان مدیریتی و کارآفرینی خود را به هرجا که برایشان سود بیشتری دارند منتقل سازند. این بنگاه‌ها از همه نظر کشورهای جهان را ارزیابی می‌کنند تا با توجه به اهداف و اولویتهای مشخص خود جایگاه مطلوب سرمایه‌گذاری را تعیین نمایند. یکی از عمده‌ترین معیارهای ارزشیابی FDI شرایط اقتصادی کشور میزبان است. بر اساس جدول منتشر شده از سوی آنکتاد در مورد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ارزیابی اقتصادی با توجه به انگیزه بنگاه‌ها به صورت بنگاه‌های «جویای بازار»، «جویای منابع/دارایی» و «جویای بهره‌وری» تقسیم می‌شوند. تأکید بنگاه‌های جویای بازار بر اندازه بازار و درآمد سرانه، رشد بازار، دسترسی به بازارهای منطقه و جهان است.
...