تحقیق کنترل و کسری بودجه

تحقیق کنترل و کسری بودجه
رشته تحصیلی : اقتصاد

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 69

حجم فایل (به کیلوبایت) : 463

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 5000 تومان

خرید و دانلود

کنترل و کسری بودجه

کلیات
ارتباط بین خواست‌ها و نیازها با امکانات و مقررات:
هر سازمانی برای تنظیم و کنترل امور اقتصادی در کشورهای جهان، مختلف است. به نحوی که مسائلی در هندوستان، روسیه یا کشورهای اروپایی و امریکای شمالی، به ظاهر متفاوت به نظر می‌رسد، معذالک شکی نیست که بسیاری از مسائل در کشورها با هم ارتباط و همبستگی دارد.
...
ضوابط توزیع اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمد عمومی
1.    اعتبارات ابلاغی سازمان آموزش و پرورش استان، با توجه به ادغام واحدهای استانی نهضت سوادآموزی، سازمان آموزش کودکان استثنایی و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان به شرح برنامه‌های زیر توزیع گردد.
-    فصل آموزش و پرورش عمومی
30102- برنامه آموزش ابتدایی
30103- برنامه سوادآموزی
30104- برنامه آموزش راهنمایی تحصیلی
30105- برنامه آموزش متوسطه نظری
30106- برنامه آموزش کودکان استثنایی
...