تحقیق وبررسی خواص خاک

تحقیق وبررسی خواص خاک
رشته تحصیلی : کشاورزی

فرمت فایل : doc

تعداد صفحات : 25

حجم فایل (به کیلوبایت) : 31

فرمت دانلود : رار/ زیپ

مبلغ : 4000 تومان

خرید و دانلود

مقاله خواص خاک

فهرست مطالب

مقدمه                                                                              1
 خواص خاک                                                                      3
تجزیه و تجلیل آماری محاسبات تعادل یا توازن آب                 4
نتایج                                                                                 6
توزیع گاما برای بارندگی و زهکشی                                      20
توزیع احتمال نرمال برای ET و آبیاری:                                  22
منابع                                                                               24 

...

مقدمه
زهکشی آب قسمت پایین منطقه ریشه، D [mmd-1] ازطریق الگوی تحلیلی سیزون و سایرین (1980) محاسبه شد که بر اساس مقادیر مشخص شده برای خواص هیدرولیک خاک است. الگوی زهکشی از معادله ریچارز بدست می‌آید که حرکت و جابجایی عمودی آب را از طریق خاک یکنواخت توصیف می‌کند:
(5)                         
که      مقدار آب حجمی [m3m-3] است،  k (قابلیت) هدایت هیدرولیکی  [ms-1] است،  H، رأس کلی هیدرولیکی  [m]است که پتانسیل ماتریک خاک h[m]  منهای رأس گرانشی کلی و  z[m] شامل می‌شود و  t زمان  [s] است.

...

نتایج
برآوردهای مصرف آب گیاهان برای برخی محصولات مزرعه‌ای ویژه منطقه اُکلند حاصل شدند. محصولاتی که ما آنها را بررسی کردیم، عبارت بودند از: علف مرتعی، باغ‌های برگ ریز، به اضافه تک محصولات پیازها، سیب‌زمینی‌ها، اسکواش (نوعی کدوی مسمایی) و کلم. همچنین یک محصول سالانه سبزیجات برگ سبز را نیز بررسی کردیم. ما در ابتدا میانگین محاسبات توازن آب یک علف مرتعی را که در منطقه پوککهی رشد می‌کند را نشان خواهیم داد.