مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد موسسات خرد تامین مالی مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد موسسات خرد تامین مالی

دسته : علوم انسانی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 138 KB

تعداد صفحات : 27

بازدیدها : 7

برچسبها : فرهنگ سازمانی عملکرد سازمانی

مبلغ : 65000 تومان

خرید این فایل

مقاله تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد موسسات خرد تامین مالی

دانلود ترجمه مقاله فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بررسی و فرضیات ادبیات

فرهنگ و عملکرد سازمانی

روش

نتایج

انواع فرهنگ سازمانی

رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد بازار

رابطه بین فرهنگ سازمانی و نسبت بدهی/سهام

بحث

نتیجه

پیامدهای مطالعه

محدودیت ها و پیشنهادات برای تحقیقات آینده

References

******************

فرهنگ و عملکرد سازمانی: شواهدی از موسسات خرد تأمین مالی در کنیا

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر فرهنگ سازمانی بر عملکرد مؤسسات خرد تأمین مالی در کنیا، انجام شده است. یک طرح تحقیقی مقطعی توصیفی، پذیرفته شد. داده های ثانویه، از گزارش های سالانه انجمن موسسات خرد تأمین مالی در کنیا و رنکینگ خرد مالی آفریقا، جمع آوری شد. داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه ساخت یافته هدفمند مدیر اجرایی، مدیر منابع انسانی و مدیر بازاریابی، جمع آوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی و رگرسیون سلسله مراتبی انجام شد. تجزیه و تحلیل ما، طایفه (قبیله) و سلسله مراتب را به عنوان گونه شناسی فرهنگی غالب در صنعت خرد، مشخص می کند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرهنگ سازمانی تأثیر معنی داری بر عملکرد بازار غیر، دارد. علاوه بر این، فرهنگ بازار به طور معکوس با نسبت بدهی/حقوق صاحبان سهام، ارتباط دارد. ما، نتیجه می گیریم که فرهنگ سازمانی منبع اصلی مزیت رقابتی پایدار در صنایع خرد است. علاوه بر این، نتیجه می گیریم که فرهنگ بازار باعث تقویت استقلال مالی و پایداری در درازمدت می شود.

لغات کلیدی: فرهنگ سازمانی ، عملکرد، چارچوب ارزشهای رقابتی، نسبت بدهی به سهام ، وام خرد

چگونه انواع مختلف فرهنگ سازمانی بر عملکرد بازار و اهرم مالی در صنعت خرد تأثیر می گذارد؟

برای پاسخ به سؤال تحقیق، ما، تأثیر فرهنگ های سازمانی بازار ، ادهوکراسی، قبیله و سلسله مراتب را بر عملکرد، آزمایش می کنیم. بر اساس CVF و ادبیات موجود در مورد این موضوع، ما استدلال می کنیم که فرهنگ های بازار و ادهوکراسی نسبت به تغییرات در محیط خارجی حساس هستند که سازگاری شرکت را با تحولات بازار، تسهیل می بخشد. از اینرو ، ما انتظار داریم که فرهنگ های بازار و ادهوکراسی با عملکرد MFI رابطه مثبت داشته باشند. ما اینچنین عقیده ای را داریم، زیرا فرهنگ قبیله، محور مردم است، قدرت انگیزشی را برای کارمندان دارد. این کار گروهی را پایدار می کند و هم افزایی ایجاد می کند که منجر به نتایج عملکرد بالاتر می شود. در مقابل، فرهنگ سلسله مراتبی ناهنجاری های ساختاری را ایجاد می کند و باعث می شود سازمان به سرعت یک تنظیم داخلی را انجام دهد و سریعا به تغییرات در محیط بیرونی، پاسخ دهد. بنابراین، ما انتظار داریم که فرهنگ سلسله مراتبی با عملکرد MFI، ارتباط داشته باشد.

...

فرهنگ و عملکرد سازمانی

فرهنگ توسط اعضای اکثر اعضای سازمان به اشتراک گذاشته می شود و چگونگی ارتباط شرکت با محیط داخلی و خارجی خود را در جستجوی راه حل برای نگرانی های سازمان مانند عملکرد و بقا تعیین می کند.

(Fellows and Liu 2013) استدلال نمودند که فرهنگ باعث ایجاد رفتار و به نوبه خود، رفتار در نتیجه فرهنگ را تغییر می دهد، یادگیری توسط اعضای سازمان را ارتقا می بخشد و از این رو، تولید پاسخهای جدید به سوالات عملکرد محور را که شرکت با آن روبرو است، به دنبال دارد. با استفاده از پارادایم اثبات گرا، مطالعه حاضر، فرهنگ را به عنوان شبکه پیچیده ای از مفروضات، ارزش ها و مصنوعات اساسی توصیف می کند که هویت یک سازمان را توصیف می کند. فرهنگ یک سازمان با سبکهای غالب رهبری ، ارتباطات ، فرآیندهای سازمانی ، ساختارها ، سیستمها و تعریف بی نظیر موفقیت در دیدگاههای سازمانهای خاص به تصویر کشیده شده است. ارزشها و باورها، ساختارها و سیستمهایی را ایجاد می کنند که در یک سازمان ایجاد می شوند و چگونگی رفتار مردم نسبت به یکدیگر را خلق می کند. در مقابل ، ساختارها و سیستمها روی نگرش اعضای سازمان تأثیر می گذارند.

فرهنگ سازمانی، با تلاش جمعی اعضای فردی سازمان، نقش اساسی در مدل سازی رفتار و عملکرد بنگاه دارد.

رابطه بین فرهنگ سازمانی و عملکرد بازار

عملکرد بازار با استفاده از مقیاس رتبه بندی 5 نقطه ای بر اساس پارامترهایی از قبیل تمرکز بلند مدت، کارایی ، رضایت مشتری ، دستیابی به هدف شرکت ها ، شهرت شرکت ها ، دسترسی و توسعه محصول در میان دیگران، اندازه گیری شد. پاسخ دهندگان عملکرد سازمانهای خود را نسبت به رقبا ارزیابی کردند. نمرات مرکب برای هر متغیر از طریق جمع بندی نمرات استاندارد در هر مورد محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل رگرسیون از نمرات مرکب، استفاده شد. نتایج ارزیابی رگرسیون خطی، ارتباط بین فرهنگ سازمانی و عملکرد بازار، در جدول 2 نشان داده شده است.

نتایج ارائه شده در جدول 2 نشان می دهد که فرهنگ بازار از نظر آماری، با ضریب تعیین (R2) 0.325، معنی دار و مثبت است. این بدان معنی است که فرهنگ بازار 32.5٪ از تغییرات در عملکرد بازار را توضیح می دهد. آمار F در 000/0 معنی دار بود که نشان می دهد مدل رگرسیون برای برآورد رابطه بین فرهنگ بازار و عملکرد بازار مناسب است. ضریب استاندارد بتا 0.582 نشان می دهد که برای هر 1٪ تغییر در فرهنگ سازمانی، 0.582٪ مربوط به عملکرد بازار، تغییر صورت گرفته است. نتایج ما از این فرضیه ارتباط فرهنگ بازار با عملکرد بازار، پشتیبانی می کند. نتایج نشان می دهد که فرهنگ قبیله تأثیر معنی داری بر عملکرد MFIs بازار ندارد ...

...

Organizational Culture and Performance: Evidence From Microfinance Institutions in Kenya

Abstract

The study aimed at determining the influence of organizational culture on the performance of microfinance institutions in Kenya. A descriptive cross-sectional survey design was adopted. Secondary data were collected from annual reports by the Association of Microfinance Institutions in Kenya and the Microfinance Rating Africa. Primary data were collected using structured questionnaire targeting the chief executive officer, human resource manager, and marketing manager. Data were analyzed using factor analysis and hierarchical regression. Our analysis identifies clan and hierarchy as the dominant cultural typologies in the microfinance industry. The results obtained demonstrate that organizational culture has a significant influence on non market performance. In addition, market culture is inversely associated with debt/equity ratio. We conclude that organizational culture is a major source of sustainable competitive advantage in the microfinance industry. Furthermore, we conclude that market culture promotes financial independence and sustainability in the long term.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق سازه های شخص القایی صدا و سیمای ایران بر مخاطبان

مقاله کارشناسی با موضوع سیستم شبکه شهری

تحقیق تاثیر تقسیم سود تعدیل شده تغییرات قیمت ها بر نقدینگی شرکتها

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی ساختار سیاسی در روزنامه های کیهان و سلام

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام